ePub Thép đã tôi thế đấy books

Thp ti th y
TitleThép đã tôi thế đấy
Rating (Rating: 2 - 147 votes)
FormatEbook
Published31-12-1969
ISBN review-
ISBN13 review8936040581242'
Total page636 pages
WriterNikolai Ostrovsky, Thép Mới, Huy Vân

Love Affair Books

Unraveling an, The Viper's, Like a, We Are, Gracious: A, The Fill-In, Archie Vol., Le pantin, Elena of, Invisible Murder, No One, Star Wars:, Dungeon Crawl:, A Trick, Wasted Vows, Books ISBN Database

Thép đã tôi thế đấy Books Description

Nikolai Ostrovsky, Thép Mới, Huy Vân - "Thép đã tôi thế đấy" là cuốn tiểu thuyết do Nikolai Alexeevich Ostrovsky viết trong thời kỳ Stalin. Cuốn tiểu thuyết đã được dịch ra 70 thứ tiếng và in ra ở hơn 80 nước, trong đó có Việt Nam.


Thép Đã Tôi Thế Đấy là một khúc ca tươi đẹp của đời sống. Mỗi trang sách như cuốn thêm máu chảy trong người đọc, nâng cao thêm nhiệt tình cách mạng, thúc giục chiến đấu, thúc giục công tác.


Thép Đã Tôi Thế Đấy đã một thời được coi là cuốn sách gối đầu giường của bao thế hệ thanh niên Việt Nam. Nhân vật Pa -ven là một hình ảnh điển hình sâu sắc và là sự thể hiện trong sáng bằng nghệ thuật lịch sử của người thanh niên Xô Viết, sự thể hiện những phẩm chất chính trị, tinh thần cao quý, lòng trung thành sâu xa của người thanh niên Xô Viết đối với Đảng, Tổ quốc, nhân dân. Sức mạnh và tính hấp dẫn của hình ảnh Pa -ven chính là ở chỗ trong con người Pa -ven đã tổng hợp được những phẩm chất tốt đẹp nhất và điển hình nhất của thanh niên Xô Viết thời ấy.

 • Ddssynden
 • Pride and Prejudice
 • Lo Hobbit: Un viaggio inaspettato
 • Lord of the Flies
 • Romeo und Julia
 • The Adventures of Huckleberry Finn
 • Norlsi (His Dark Materials #1)
 • Frankenstein
 • Die Klein Prinsie
 • Sense and Sensibility
 • The Lustrous Soul: Simple Ways to Unleash the Happiness Within You
 • Wasted Vows
 • Invisible Murder (Nina Borg, #2)
 • The Chiron Confession (Dominium Dei, #1)
 • Gracious: A Practical Primer on Charm, Tact, and Unsinkable Strength
 • Star Wars: 5-Minute Star Wars Stories
 • Le pantin
 • Elena of Avalor Ready to Rule: (CANCELLED)
 • No One Cares About Crazy People: The Chaos and Heartbreak of Mental Health in America
 • Unraveling an Enigma: Isaac's Story - Book 2
 • Dungeon Crawl: A LitRPG Adventure (The Crucible Shard Book 1)
 • You Can Do This: Seizing the Confidence God Offers
 • Hello Humpback!
 • The Fill-In Boyfriend
 • Archie, Vol. 2
 • Bring Her Home
 • Like a River Glorious (The Gold Seer Trilogy, #2)
 • The Viper's Nest (39 Clues, #7)
 • A Trick of the Light (Chief Inspector Armand Gamache, #7)
 • We Are the Dinosaurs